Behandling

Vores behandlingsarbejde


På Vikasku arbejder vi ud fra en teori om, at ting hænger sammen og ikke kan ses adskilt, og at den enkeltes liv og identitet er skabt af de historier, de selv og andre fortæller om dem. Derfor er behandling og undervisning heller ikke adskilt hos os men integreret i vores måde at arbejde på. Denne arbejdsmetode, hvor vi arbejder helhedsorienteret og ikke blot ser barnet/den unge som problemet, men i stedet ser barnet/den unges udfordringer i sammenhæng med det “system", som barnet/den unge er den del af, kaldes en "systemisk-narrativ tilgang".

Fra problem til løsning uden skyld og skam
Hvert enkelt barn eller ung og deres familie kommer til Vikasku med deres særlige historie, og hvert barn/ung og deres familie lever i et større system af personer, som de har kontakt med. Vi arbejder ud fra den viden, at problemer opstår i samspillet mellem personer.

Derfor møder vi barnet/den unge og familien i et anerkendende samarbejde med den forståelse, at ingen behøver føle skyld og skam, for alle er en del af problemet og derfor også en del af løsningen.

Ved at dyrke de positive historier kan familien også ændre deres egen selvforståelse. De kan genskrive deres historie og fokusere på det, de kan, frem for det de ikke kan. På den måde kan de selv være med til at sætte en positiv udvikling i gang, hvor modet til at handle og træffe beslutninger kan overskygge frygten for at fejle og ikke slå til.

Tilbud til familierne
Vi tilbyder vores familier:

  • Fleksible og individuelle tilbud om samtaleforløb med vores team af familieterapeuter og tre tilknyttede psykologer, så de kan få præcis den støtte, de har brug for.

  • Forældreforum - flerfamiliesamtaler styret af vores familieterapeuter og psykologer

Vores samarbejde med forældre og familien tager afsæt i:

  • Individuelle samtaleforløb med enkelte familiemedlemmer.

  • Samtaleforløb med hele familien.

  • Samtaleforløb med netværket omkring familien.

  • Akutte møder, hvis der opstår situationer, som kræver, at vi i fællesskab afklarer en situation.

  • Flerfamilieforløb

Forældre indtryk

"Statusrapporter er spot on! De ser bare mit barn"

"Da vores barn landede her landede vi alle"

"Bruger forældre som eksperter/ressourcer"

proff perspektiv