Test og prøver

Test og prøver

Folkeskolens prøver

På Vikasku kan man tage folkeskolens 9. og 10. klasses afgangsprøve.  Prøverne afholdes i samarbejde med Frederiksberg Skolevæsen, hvoraf de skriftlige prøver afholdes på Tre Falke Skolen. De mundtlige afgangsprøver afholdes på Vikasku med en ekstern censor. Vikasku's undervisere deltager både til de mundtlige og skriftlige prøver.

Nationale test

En gang om året afholdes nationale test på landets folkeskoler, og vores børn og unge deltager på lige fod med alle andre. Man kan kun fritages ved særlige forhold. Det er en individuel vurdering, hvorvidt fritagelse kan finde sted. 

Individuelle test

Det enkelte barn eller ung testes løbende for at vurdere den faglige udvikling, og for at afdække hvilke områder der kræver særlig opmærksomhed. Barnet eller den unge kan ud fra disse tests se deres faglige udvikling og få et realistisk billede af sit eget faglige niveau. I samarbejde med skolens egen læsekonsulent udfører vi tests, og udarbejder læseplaner for vores læsesvage og ordblinde børn og unge.

Hjælpemidler

Vi bruger iPad’s og computere til en del af undervisningen, og det er en stor hjælp for mange af vores børn og unge, når de skal fastholde koncentrationen eller have støtte til at læse og skrive. De af vores børn og unge der er udredt for ordblindhed, eller er læsesvage, har derudover tilgang til særlige apps, den kan hjælpe dem med højtlæsening, ordgenkendelse, scanning af tekster mm. Disse apps kan også hentes til deres telefoner, og kan dermed også bruges i fritiden.