Velkommen til Vikasku

Trivsel, udvikling og læring


Vikasku er et dagbehandlingstilbud for børn og unge i den skolepligtige alder, der henvises via serviceloven, og som af mange forskellige årsager ikke kan inkluderes i folkeskolen eller andre specialskoler.

Vikasku er et helhedstilbud, der omfatter familiebehandling, individuelle samtaler, familiegrupper mm. Vi inddrager de personer, der har betydning for barnets eller den unges liv.

Forældre er eksperter i deres egne børn, og vi har stor erfaring med at støtte familier i at skabe forandringer og se nye muligheder. Vi har siden 1983 arbejdet med børn og unge, der har psyko-sociale vanskeligheder og deres familier. Desuden børn og unge, med udviklingsforstyrrelser, diagnoser og/ eller skolevægring.

Vores helhedsorienterede tilbud omfatter blandt andet:

  • Fleksible og individuelle tilbud målrettet det enkelte barn og familien

  • At forældrene kan være med i skoledagen for at arbejde med fælles indsats overfor barnet

  • Arbejde med flerfamiliegrupper, forældrenetværk og andre aktiviteter på tværs af familierne.

  • Døgntelefon og udrykning i akutsituationer

  • Ansatte familieterapeuter og tilknyttede psykologer.

"Vikasku er et fondsejet dagbehandlingstilbud uden private økonomiske interesser - Et Nonprofit dagbehandlingstilbud som ikke kan overføre penge til private konti, men alene har det formål at skabe de bedste betingelser i arbejdet med sårbare børn, unge og deres familier. Ingen profit på velfærd!"

Grundforløb

Skal dit barn begynde på Vikasku?

På hjemmesiden finder du massere information, om hvad en start på Vikasku indebærer, samt hvad I kan forvente fra vores dygtige medarbejdere, og det skoleforløb dit barn skal starte på.

Information til familien

Læring er ikke blot at finde i undervisningen. Vi tager på skiturer, i skoven, dyrker sport og meget mere for at opleve og lære mere om os selv og vores omverden. Herunder finder du et par eksempler, på noget af det sjov vi kan finde på:

1 / 5
ski
krible krable
Fisk
klatrestativ
Klatring