Generelt

Vores afdelinger


På Vikasku har vi tre skoleafdelinger, et familiebehandler team, en Naturbase (vores  Skovhytte i Bregnerød) og et klubtilbud. 

Alle vores hold er på fire til ni børn eller unge med et fast voksenteam og en tilknyttet familieterapeut. De fungerer som små strukturerede enheder med en normering 1:2 på indskolingsholdene og 1:3 på mellemtrinnet og udskolingsholdene. Hertil er der knyttet et  “flyverteam”, der hjælper på de hold hvor, der i perioder kan være brug for en ekstra voksen.

Indskoling

Vores indskolingsafdeling hører hjemme i baghuset hvor klubben også holder til. For indskolings eleverne er det vigtigt at have lokaler hvor der kan foregå andet en faglig undervisning.

Pædagogisk tilgang

Vores pædagogiske tilgang er at træne skoleparathed og rutiner med forudsigelighed og tydelighed. De pædagogiske redskaber vi bruger, er bl.a. piktogrammer, fokuspunkter, målmapper og sociale historier.

Mellemtrin

Vores mellemtrin har til huse i den ene af vores villaer. Her har vi fem hold med fem til seks børn og to faste undervisere, der arbejder på tværs i flere fag.

Pædagogisk tilgang

Den pædagogiske tilgang på mellemtrinnet er forudsigelighed, struktur, tydelighed, medinddragelse. De redskaber vi bruger er bl.a. fokuspunkter, målmapper og talekort.

Udskoling

Vi har tre udskolingsgrupper på Vikasku. Den ene gruppe er især for de mere stille unge, der har brug for et særlig trygt og beskyttende miljø. En anden gruppe arbejder frem mod folkeskolens afgangsprøver i foråret. Holdene bor i deres egen bygning tæt på resten af Vikasku.

Pædagogisk tilgang

Vi arbejder med regler, normer og den voksne som autoritet ved at inddrage den unge i selv at tage et større ansvar for egen læring og forholde sig til resten af gruppen og sine egne handlinger.



Far til dreng i uskolingen "For halvandet år siden fik vi at vide, at vi ikke skulle forvente at han fik en uddannelse. Nu skal han starte på gymnasiet"

Billede til citat