Generelt

Vores afdelinger


På Vikasku har vi tre skoleafdelinger, et familiebehandlerteam, en naturbase (en skovhytte i Bregnerød) og et klubtilbud. 

Alle vores hold er på fire til ni børn eller unge med et fast voksenteam og en tilknyttet familieterapeut. De fungerer som små strukturerede enheder med en normering 1:2 på indskolingsholdene og 1:3 på mellemtrinnet og udskolingsholdene. Hertil er der knyttet et  “flyverteam”, der hjælper på de hold, hvor der i perioder kan være brug for en ekstra voksen.

Indskoling
Vores indskolingsafdeling hører hjemme i baghuset, hvor klubben også holder til. For indskolingseleverne er det vigtigt at have lokaler, hvor der kan foregå andet end faglig undervisning.

Mellemtrin
Vores mellemtrin har til huse i den ene af vores villaer. Her har vi fire hold med fem til seks børn og to faste undervisere, der arbejder på tværs i flere fag.

Udskoling
Vi har tre udskolingsgrupper på Vikasku. Den ene gruppe er især for de mere stille unge, der har brug for et særligt trygt og beskyttende miljø. En anden gruppe arbejder frem mod folkeskolens afgangsprøver i foråret. Holdene bor i deres egen bygning tæt på resten af Vikasku.

Test og prøver - Folkeskolens prøver
På Vikasku kan man tage folkeskolens 9. og 10. klasses afgangsprøve. Prøverne afholdes i samarbejde med Frederiksberg Skolevæsen, hvor de skriftlige prøver afholdes på Tre Falke Skolen. De mundtlige afgangsprøver afholdes på Vikasku med en ekstern censor. Vikaskus undervisere deltager både i de mundtlige og skriftlige prøver.

Nationale test
En gang om året afholdes nationale test på landets folkeskoler, og vores børn og unge deltager på lige fod med alle andre. Man kan kun fritages ved særlige forhold. Det er en individuel vurdering, hvorvidt fritagelse kan finde sted. 

Individuelle test
Det enkelte barn eller ung testes løbende for at vurdere den faglige udvikling, og for at afdække hvilke områder der kræver særlig opmærksomhed. Barnet eller den unge kan ud fra disse tests se sin faglige udvikling og få et realistisk billede af sit eget faglige niveau. I samarbejde med skolens læsekonsulent udfører vi tests, og udarbejder læseplaner for vores læsesvage og ordblinde børn og unge.

Hjælpemidler
Vi bruger iPads og computere til en del af undervisningen, og det er en stor hjælp for mange af vores børn og unge, når de skal fastholde koncentrationen eller have støtte til at læse og skrive. De, af vores børn og unge, der er udredt for ordblindhed eller er læsesvage, har derudover adgang til særlige apps, den kan hjælpe dem med højtlæsening, ordgenkendelse, scanning af tekster mm. Disse apps kan også hentes til deres telefoner, og kan dermed også bruges i fritiden.Far til dreng i uskolingen "For halvandet år siden fik vi at vide, at vi ikke skulle forvente at han fik en uddannelse. Nu skal han starte på gymnasiet"

Billede til citat