Mobilpolitik

Politik for brug af computer og iPadsVi bestræber os, naturligvis, på, at vores undervisning skal være tidssvarende, og derfor har det været centralt at indrage teknologi. På Vikasku er computere et nødvendigt arbejdsredskaber i den daglige undervisning. Vi har et ønske, om at skabe klare forventninger til hvordan man opfører sig i på de digitale platforme. Vi ønsker at fremme en god og fornuftig digital kultur blandt andet for at forhindre digital mobning.

De digitale redskaber bruges som arbejdsredskab, og ikke i pausererne hvor vi i stedet lægger op til at deltage i sociale fællesskaber. Computerne forbliver på Vikasku, med mindre der er ingået en særlig aftale. Computerne er til låns mens man er elev på Vikasku og er altså ikke en personlig ejendom. 

Politik for brug af mobiltelefon

Eleverne skal aflevere deres mobil inden undervisningens begynder. De kan udleveres hvis der er behov for det i forhold til undervisningen. Som nævnt arbejder vi med at udvikle de sociale kompetencer, relationer og venskaber og det har svære vilkår hvis man sidder fordybet i sin skærm. Mobiler skaber for nogen alt for megen forstyrrelse i undervisningen når der tikker sms'er og andre notifikationer ind på skærmen.

Pædagogiske intentioner

Vi øver de unge og børnene i at deltage i det sociale fællesskab, og det må ikke være i konkurrence med den virtuelle verden. Det er vigtigt, at digitale redskaber og sociale medier ikke erstatter det fysiske samvær eller fællesskaber. Vi har selvfølgelig forståelse for, at der kan opstå individuelle hensyn - så tager vi snakken derfra, men vi oplever at mobiltelefoner stjæler at for megen opmærksomhed. I pauserne vil vi tilbyde aktiviteter som inviterer til et fællesskab og ikke til virtuelle "venskaber" på nettet. Mange af vores elever bruger flittigt deres computer og telefon i fritiden og for nogen skaber det en social isolation.

Vi har fokus på at skabe indsigt i troværdigheden af den information, der findes på internettet. Vi forsøger at give eleverne indsigt i sikre måder at begå sig på nettet for at undgå mobning og misbrug, eksempelvis af billeder. Endvidere vejleder vi dem I respektfuldt sprog online. Vi arbejder ydermere med spilafhængighed gennem dialog med hhv. børn og forældre for at bekæmpe ensomhed og skolevægring.Mor til 14 årig :

"Min dreng bruger alle sine vågne timer foran skærme. Han har ingen venner udenfor skærmen"

Læse ven