Personaleuddannelse

Vi kan altid lære mere og udvikle os


Personaleuddannelse
På Vikasku prioriterer vi en fælles udvikling af vores kompetencer højt. Det er vigtigt for os, at alle vores medarbejdere altid er i en læringsproces.

Faglig tyngde og fælles fodslag
Alle medarbejdere deltager i fem fælles uddannelsesdage om året. Dette er for at sikre stor faglig tyngde, et fælles sprog samt en fælles tilgang til arbejdet med vores børn og unge og deres familier.

Uddannelsesdagene har blandt andet omfattet særlige emner inden for:

  • Undervisning (eksempelvis om forskellige læringsstile, metoder og dysleksi)

  • Behandlingsindsatser (systemisk/narrativ træning og autisme)

  • Fremme af det gode arbejdsmiljø (eksempelvis stresshåndtering og mindfulness)

Ugentlig supervision
Personalet har ugentlig supervision i forbindelse med konkrete sager. Det foregår sammen med vores familiebehandlere og psykologer, der også træner dem i forskellige behandlingsværktøjer og samtaleteknikker.

Supervision til medarbejdere i eksterne fritidstilbud
For barnet eller den unge er det vigtigt at kunne bevare eller skabe kontakt til et lokalt fritidstilbud med henblik på normalisering og inklusion i folkeskolen. Her er der ofte behov for, at der bliver skabt en ny forståelse af barnet eller den unge samt familien. Det er centralt at have fokus på forandringer og udviklingspotentialer for at kunne støtte barnet eller den unge. Her tilbyder Vikasku at stille behandlingsmæssig og specialpædagogisk ekspertise til rådighed gennem supervision af fritidstilbuddets personale. Afhængig af alder og interesser kan det være i fritidsklub, sportsklub eller spejdergrupper.