PPR og Psykolog

PPR og psykolog


Fast psykolog på Vikasku
Vores psykolog varetager individuelle samtaleforløb med vores børn og unge samt deres forældre. Et forløb hos vores psykolog vurderes altid ud fra de udfordringer, som barnet eller den unge og familien har behov for hjælp til. På Vikasku forstår vi, at ikke alle problemer kan – og skal – løses i en familieramme af vores familieteam. Eksempelvis kan visse udfordringer kræve en særlig indsigt og et længere individuelt tilrettelagt forløb for at skabe en positiv udvikling. Elevens kontaktvoksne kan deltage i begyndelsen af forløbet for at skabe en tryg ramme for barnet eller den unge.

PPR-psykolog
Når et barn eller en ung indskrives på Vikasku, sker det i samarbejde mellem den anbringende kommunes socialforvaltning og PPR. Efter barnet eller den unge er startet her hos os, er det som udgangspunkt Frederiksbergs PPR, der overtager opgaven, men nogle kommuner vælger stadig at følge barnet eller den unge. Vi har tilknyttet de samme PPR-psykologer til alle børn og unge. Psykologens opgave er at deltage i status- og revisitationsmøder for at vurdere og rådgive i forhold til elevens faglige udvikling. Ligeledes skal psykologen i forbindelse med revisitering udarbejde en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV), der skal pege på, om Vikasku fortsat er det rigtige tilbud for barnet eller den unge.

Vikaskus PPR-psykologer er jævnligt til møde på Vikasku.
De har derfor indgående kendskab til eleverne samt lærere og pædagoger, der har den daglige kontakt med eleverne. Derfor bliver vurderinger og vejledning taget ud fra et grundigt kendskab til barnet eller den unge. PPR Frederiksberg udfører desuden forskellige testopgaver, herunder for dysleksi (ordblindhed), og kan anbefale træningsforløb, materialer mv. i samarbejde med Frederiksbergs Specialkonsulenter.