Samarbejde med Frederiksberg

Samarbejde
med Frederiksberg


Ungdommens Uddannelsesvejledning
På Vikasku samarbejder vi om 8.-10.klasserne med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) på Frederiksberg. Dette sker dels gennem samtaler med den unge, forældrene og undervisningspersonalet, og dels gennem praktikforløb og brobygning. UU-vejlederen deltager i netværksmøder i det skoleår, hvor den unge afslutter.

Sundhedsplejerske og skolelæge
Som i folkeskolen tilbydes vores børn og unge hvert andet år besøg hos skolelæge og sundhedsplejerske. Besøget sker på Vikasku og inkluderer både en helbredsundersøgelse og en samtale om trivsel samt personlig og faglig udvikling.

Tre Falke Skolen
Tre Falke Skolen er en overbygningsskole og vores lokalskole. Her går vores unge til afgangsprøver i 9. og 10. klasse. Derudover foregår fysik- og kemiundervisningen for vores 7. til 10. klasser på Tre Falke Skolen med vores egne lærere. Det er ligeledes Tre Falke, der står for afholdelsen af afgangsprøverne. Vores samarbejde med Tre Falke gør, at vi kan sende vores unge i skolepraktik for at afprøve, om de er skoleparate. Vi samarbejder med andre skoler for de yngre børn.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Frederiksbergs PPR står for at betjene alle børn og unge, der er indskrevet på Vikasku, også dem der kommer fra andre kommuner. Se mere under menupunktet PPR og Psykolog.