Til fagfolk

Forældre gør altid deres bedste


Vores erfaring er at man som forældre altid vil gøre det bedste for sit barn. Som forælder er man den der kender sit barn bedst. Men det kan nogen gange være svært at forstå sit eget barns reaktioner og udfordringer. På Vikasku har vi faglig viden og stor erfaring , i at støtte forældre i de specielle udfordringer man kan møde i dagligdagen. Med forældrenes viden om deres barn og vores erfaring og faglighed kan vi i fællesskab med forældrene skabe de bedste muligheder for en positiv udvikling.

Samarbejde gør forskellen

En af vores grundsten på Vikasku er samarbejdet med barnets forældre. Det giver os som professionelle et mere helt billede af de udfordinger barnet og familien kæmper med i det daglige. Det kan hjælpe os til at give familien ideer til hvordan der kan skabes forandringer og udvikling. Vi er ikke eksperter i at løse problemer, men vi har stor erfaring i nysgerrigt at undersøge hvad der forhindrer og hvad der fremmer. Familier er forskellige og derfor er det vores erfaring, at der ikke findes en universal model der kan bruges på alle, men at mødet med familien kan afdække en række mulige handlinger. Derfor starter vores samarbejde og fælles opgave med at skabe trivsel og udvikling allerede fra første gang vi mødes. Når barnet/ den unge indskrives på Vikasku bliver familien en del af forløbet.

Forældre med i skole

På Vikasku er forældrene altid velkomne til at komme på besøg enten til en kop kaffe og en snak eller deltage i skoledagen. Det er naturligvis under hensyn til de øvrige elever, som kan have det svært ved uventede besøg og fremmede ansigter. Men ved at deltage i en dagligdag kan man som forældre se sit barn i en ramme man

normalt ikke bliver delagtiggjort i. Vi har erfaring for, at der ofte er stor forskel på barnet/ den unge i skolen og hjemme i familien. En forskel som kan bidrage at man som forældre får en større forståelse af af sit barn og de udfordringer der kan stå i vejen.

Forældregrupper

Vi tilbyder med mellemrum forældregrupper. Det kan være på baggrund af en fælles problematik der går på tværs af alder, eller udfordringer der melder sig i en bestemt aldergruppe, feks i puberteten. Her møder vi ofte det spørgsmål : hvordan skelner man som forældre mellen hvad der er almindelig pubertet, som man vokser sig ud af, og hvad er bekymrende adfærd der kræver en særlig opmærksomhed. Forældregrupperne har til formål at kunne hjælpe og inspirere hinanden. I det fællesskab oplever vi, at familier ofte kan relatere sig til hinanden, med de samme følelser og bekymringer. Det løser i sig selv ikke de udfordinger den enkelte familie står med, men kan inspirere til nye ideer og handlemønstre og afmontere følelsen af at stå alene.

Det sker ikke så sjældent at man som forældre holder kontakten til hinanden efter et forløb er afsluttet. Det bliver lettere at ringe eller skrive til hinanden og feks sikre sig at aftaler i fritiden bliver overholdt.

Forældre grupper fordi:

  • Familier hjælper familier med at finde nye løsninger

  • Der er andre, som kæmper med de samme problemer

  • Forældre føler sig set, hørt og anerkendt, når andre kan genkende noget, de har oplevet.

  • Forældre kan komme ud af sin isolation, skam og oplevelse af, at de ikke er tilstrækkelige

  • Hvis de andre familier forandrer sig, finder man selv mod til selv at skabe forandringer

  • Når man hjælper og rådgiver andre, spejler man sig selv

  • Som forældre kan man ofte være mere åben og direkte, hvis man selv har stået i en lignende situation og er kommet videre

Forældre indtryk

"Vikasku er et helt særligt varmt og rummeligt sted for børn. Der er varme, rummelighed og de ser kærligt og nysgerrigt bag adfæren."

"Bruger forældre som eksperter/ressourcer"

"Vi kan altid kontakte dem - og også være irriterende. De tager det godt og tager godt imod."

forældre perspektiv