Til forældre

I kender jeres barn bedstSom forældre gør man altid sit bedste for at kunne tilbyde sit barn de bedste rammer, hvor trivsel og læring er vigtige elementer. I har som forældre den største viden om jeres barn, og vi har stor viden og erfaring i, hvordan vi kan støtte jer og jeres barn i de udfordringer, I som familie har.

Vi er fælles om en lysere skoletid.
Derfor prioriterer vi fra første dag et samarbejde med jer for bedst muligt at kunne forstå, hvordan jeres barn får den bedste støtte ved opstarten. Mange familier har dårlige erfaringer med et eller flere uheldige skoleskift. Den bekymring er forståelig, og derfor er det vigtigt, at vi har en tæt og åben dialog med jer som forældre. Det vil være vigtigt for vores møde med jeres barn at afstemme, hvordan det går på Vikasku med, hvordan I oplever jeres barns trivsel i familien. Gør vi det, der giver trivsel og lyst til at møde hverdagen i skole, eller skal der findes andre veje?

Besøg på Vikasku.
Som forældre er I altid velkomne på Vikasku. Vi skal nok sørge for at have kaffe på kanden! Desuden er I som forældre velkomne til i en periode at deltage i skoledagene, da det yderligere understøtter samarbejdet om barnet. Vi ønsker, at vi kan yde en fælles indsats for barnet, og skolen giver et rum, hvori vi kan støtte jer med nye strategier.

Flerfamiliearbejde.
Vi inviterer i perioder til "Flerfamiliegrupper," der består af familier med de samme udfordringer. Formålet er at hjælpe og inspirere hinanden og samtidig opleve, at man som familie ikke står alene med helt unikke udfordringer. Familierne kan relatere til hinanden, da de ofte har oplevet de samme følelser og bekymringer. Dette gælder, uanset om der er diagnoser, indlæringsvanskeligheder, et højt konfliktniveau, psykosocial sårbarhed eller manglende ressourcer i familien.

Netop denne fælles forståelse og indsigt bruger vi i flerfamilieterapi, hvor fire til otte familier i en fastlagt periode mødes med jævnlige mellemrum for at hjælpe hinanden med at lægge en ny kurs i livet.

Hvorfor Flerfamiliegrupper?
Fordi:

  • Når man hjælper og rådgiver andre, spejler man sig selv.

  • Familier kan hjælpe familier med at finde nye løsninger.

  • Man vil opleve, at andre kæmper med de samme udfordringer, og man vil derfor føle sig hørt og anerkendt, når andre kan genkende det.

  • Man kan komme til at forstå, at man ikke er alene, og derfor føle sig mindre isoleret og komme ud af sin skam og oplevelse af, at man ikke er nok.

  • Når man ser andre familiers udvikling, kan man håbe på sin egen udvikling.

Mange af vores forældre opretholder kontakten til hinanden efter et flerfamilieforløb og fortsætter med at dele erfaringer.