Udslusning

Videre ud i verden


Målet for vores børn og unge er som udgangspunkt, at de skal tilbage til et almindeligt eller et mindre specialiseret tilbud. Derfor retter undervisningen, de personlige udviklingspunkter og familiearbejdet sig mod, at jeres og vores børn og unge bliver rustet til den rejse. For de ældstes vedkommende arbejder vi på, at de bliver udsluset til en efterskole, FGU, 10. klasse eller anden ungdomsuddannelse. Det lykkes for enkelte at komme på HF eller gymnasiet.

Udslusning til folkeskolen
Når en af vores elever skal tilbage til folkeskolen, samarbejder vi altid med de kommende lærere. Vores mål er, at vi sammen kan forberede barnet eller den unge på at komme ind i den nye klasse, samtidigt med at læreren i modtagerklassen bliver klædt på til at modtage barnet eller den unge. Det er vigtigt, at jeres børn og unge bliver mødt af lærere, der har mod på at yde lidt ekstra opmærksomhed og tålmodighed i en overgangstid, der kan blive svær. Her bidrager vores familiebehandlere og teamet med en faglig og udviklingsorienteret supervision af de lærere, der skal tage imod barnet eller den unge. Det sker gennem en række aftalte møder. Vi indgår desuden en brandslukningsaftale, der gør, at vores personale hurtigt kan støtte barnet eller den unge og den nye skole, hvis de kommer i en akut situation, der kan ende med at forløbet afsluttes. Det nye skoleforløb vil normalt begynde med en skolepraktik, hvor barnet eller den unge kan få et indtryk af de forventninger og krav folkeskolen stiller, og samtidigt kan justere sine forventninger efter et indblik i den nye verden.

Vi holder kontakten
Hvis forløbet går godt, aftaler vi nærmere, hvordan og hvornår barnet eller den unge begynder. Selv når barnet eller den unge føler sig inkluderet i fællesskabet på den nye skole, holder vi stadig kontakt til ham eller hende. Det gør vi blandt andet, for at barnet eller den unge kan opleve at blive anerkendt af nogen, der har kendt til den udvikling, de kampe og den fremgang, de har været igennem. Et sådant forløb har ingen udløbsdato. Det afhænger af, hvor nødvendig og meningsfuld kontakten er.

Udslusning: Fra eksamensbordet til et nyt liv
Når vores unge har afsluttet folkeskolens afgangsprøve og skal udsluses, har vi som regel et forløb, hvor en medarbejder fra Vikasku følger ham eller hende. Det kan for eksempel være som kontaktperson. Perioden bruges til at vurdere, i hvor høj grad den unge og i som forældre selv kan sikre, at forløbet bliver succesfuldt. Vi forbereder den unge og jer som forældre på selv overtage det videre forløb. Vi giver langsomt slip og træder bagud i kulissen. Hvis der er behov for kontaktordningen, så varer den typisk fra tre til seks måneder men med mulighed for forlængelse. For mange af vores unge handler det om at blive modne og få rystet skoletrætheden af sig, Vi ser med mellemrum nogle af vores gamle elever vender tilbage til skolesystemet og begynder på 10. klasse eller HF.

Udslusningspakker: 
Vi tilbyder individuelt tilrettede udslusningspakker som aftales med sagsbehandleren i forbindelse med udskrivning.

"De voksne ringer stadig til mig en gang imellem og spørger hvordan det går. Det gør man sgu’ ikke i folkeskolen"

- Amanda 19 år

Børneperspektiv