UU-vejledning

UU-vejledning


Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-vejledning) er et tilbud til de unge om at få kvalificeret hjælp til at undersøge og identificere et fremtidigt erhvervsvalg.

Vikasku har tilknyttet en UU-vejleder fra Frederiksberg Kommune. Hun er vejleder for alle unge på Vikasku i 8.,9. og 10. klasse.

UU-vejlederens opgaver er at hjælpe de unge med at vælge en uddannelse og et erhverv, når de afslutter deres tid på Vikasku. Det sker gennem samtaler med de unge og jer forældre samt gennem praktikforløb og brobygning.

UU-vejlederen deltager i netværksmøder i det skoleår, hvor den unge afslutter. Brobygning er typisk et forløb på en teknisk skole, hvor den unge igennem et kortere forløb kan afprøve forskellige fag.

Uddannelsesplan

Den unge skal udarbejde en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er vejledende, hvilket vil sige, at den kan ændres, hvis der er behov for det. Mange unge er nemlig ikke afklarerede med valget af uddannelse og erhverv. Det er derfor ikke ualmindeligt, at den unge ændrer ønsker undervejs. Uddannelsesplanen er et oplæg og en hjælp til at sætte den unge i gang med en afklaring. Det betyder, at det er vigtigt, at den unge selv udarbejder planen vejledt af sine undervisere og UU-vejlederen.